ETR - teksty łatwe do czytania i rozumienia

Strona główna


Witamy na stronie internetowej poświęconej przygotowaniu tekstów łatwych do czytania i rozumienia.

  • Pomagamy przygotować teksty łatwe do czytania i rozumienia co wymagane jest przepisami polskiego prawa;
  • Uczymy jak to robić;
  • Zgodnie ze standardem współpracujemy z warsztatami terapii zajęciowych i zakładami aktywności zawodowej gdzie konsultujemy przygotowywane teksty co wymaga standard ETR.

ETR to Teksty łatwe do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696) podmiot publiczny powinien na swojej podstawowej stronie internetowej zamieścić informacje w tekście łatwym do czytania i rozumienia o swojej działalności.

 Koordynatorzy dostępności odpowiadają za zamieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Informacja ta powinna zostać zamieszczona w taki sposób by link do niej prowadził z każdej podstrony serwisu.