Prawo o ETR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest umożliwienie im korzystania z usług publicznych poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej podmioty publiczne zobowiązane są zapewnić instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, a na swej stronie internetowej informacji o zakresie swej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

ETR

ETR to Teksty łatwe do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podmiot publiczny powinien na swojej podstawowej stronie internetowej zamieścić informacje w tekście łatwym do czytania i rozumienia o swojej działalności.

Koordynatorzy dostępności odpowiadają za zamieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Informacja ta powinna zostać zamieszczona w taki sposób by link do niej prowadził z każdej podstrony serwisu.

Link opatrzony ikoną rekomendujemy zamieścić na przykład w stopce serwisu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696)